Estudis que impartim

CFGM: Olis d’oliva i vins

Família professional: Indústries alimentàries.
Competència General:
La competència general d'aquest títol consisteix a elaborar i envasar olis d'oliva, vins i altres begudes d'acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips, aplicant la legislació vigent d'higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Mòduls Professionals

 • Extracció d’olis d’oliva
 • Elaboració de vins
 • Condicionament d’olis d’oliva
 • Elaboració d’altres begudes i derivats
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments
 • Principis de manteniment electromecànic
 •  Venda i comercialització de productes alimentaris.
 • Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.
 • Primeres matèries i productes en la indústria oleícola, vinícola i d'altres begudes.
 • Anàlisi sensorial
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball.

Via d'accés:

-Graduat en E.S.O.
-Prova d'accés a Grau Mitjà.


CFGS: Vitivinicultura.

Família Professional: Indústries alimentàries.

Competència General:
La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar la producció en la indústria vitivinícola controlant la producció vitícola i les operacions d'elaboració, estabilització i envasat de vins i derivats, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent.

Mòduls professionals:

 • Viticultura
 • Vinificacions
 • Estabilització, criança i envasat
 • Anàlisi enològic
 • Indústries derivades
 • Tast i cultura vitivinícola
 • Comercialització i logística en la indústria alimentària
 • Legislació vitivinícola i seguretat alimentària
 • Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària
 • Processos bioquímics
 • Projecte en la indústria vitivinícola
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Via d'accés:
- Batxillerat.
- Prova d'accés.