dijous, 30 de juny de 2011

Avís a alumnes i FUTURS alumnes: Matriculació!!!!!!

Del dia 1 al 7 de juliol, s'obre el període de matrícula a cicles formatius (tant a Grau Mig, com a Grau Superior).
Per matricular-vos heu de venir a la secretaria del centre (de 9 a 14h) i portar la següent documentació:
- Fotocòpia DNI
- 1 Fotografia mida carnet
- Justificant de l'ingrés a la caixa (l'imprès l'heu de recollir a secretaria)
- Titulació que us acredita a accedir al cicle:

* G.M: - Títol o resguard de l'E.S.O
            - Certificat de les proves d'accés a G.M.
* G.S: - Títol de Batxillerat o resguard.
           - Certificat de les proves d'accés de G.S.