divendres, 4 de desembre de 2015

Pràctiques d'electricitat

Aquest any, donada la bona matriculació d'alumnes a primer de grau superior, hem pogut desdoblar algunes matèries, evidentment, les de caràcter més pràctic. Una d'aquestes matèries és el manteniment elèctric i mecànic.

L'objectiu del manteniment elèctric, és que els alumnes perdin por als elements elèctrics i puguin fer les reparacions més elementals amb seguretat així com orientar a l'electricista, quan l'hagin de trucar, sobre la naturalesa del problema.

Avui, a la meitat del grup, l'anomenat grup A l'hi ha tocat la segona sessió del taller elèctric. Tenien que fer 5 circuits senzills amb comandament indirecte i amb enclavament. 

Semblava que seria més difícil, però la majoria de parelles se'n han sortit francament bé. Algú fins i tot l'hi ha començat a trobar el gust, esperem que ara no ens canviï de cicle.