divendres, 11 de juliol de 2014

Falset Marçà seleccionada per formar part de Cooproute

El passat 30 de juny era la data límit per identificar i analitzar els potencials llocs que han de formar part de Cooproute (producte turístic transnacional basat en el patrimoni cultural i industrial de les cooperatives) i determinar-ne la cartografia.

En el marc de la convocatòria oberta, per part de les entitats sòcies del projecte, s'han rebut 67 sol·licituds, analitzades seguint els criteris de participació definits prèviament, procedents dels països següents: 38 d'Itàlia; 11 de Catalunya; 10 d'Espanya; 1 d'Estònia; 2 de Bulgària; 3 de Regne Unit; 1 de França i 1 de Portugal. Del total de sol·licituds, 57 són de cooperatives i 10 d'altres formes jurídiques que promouen el cooperativisme i els seus valors. En general, els principals sectors d'activitat que representen les cooperatives participants són els serveis (culturals, socioeconòmics i educatius) i el sector agroalimentari.
A partir d'aquí, s'elaborarà un circuit turístic que reflecteixi el patrimoni cultural i industrial, tangible i intangible, del cooperativisme europeu amb l'objectiu de contribuir a la diversificació de l'oferta turística, apostar per un turisme responsable, posar en valor la contribució del cooperativisme al patrimoni cultural, promocionar el model cooperatiu i contribuir a la regeneració econòmica basada en la cooperació interregional i transnacional.
Les 10 propostes catalanes, les quals han complert amb escreix tots els criteris marcats, presenten un fort component territorial i cultural amb expertesa en l'activitat del turisme. 
Es situen en 9 comarques diferents.
Biciclot, SCCL Barcelonès