dilluns, 4 d’agost de 2014

VITEC lidera el projecte europeu SUBERVIN

La Unió Europea concedeix a VITEC el projecte “Transferència de Tecnologia i Millora de la Competitivitat del Sector Surer del Espai SUDOE (SUBERVIN)” que comprèn les regions del sud de França, Espanya i Portugal.
El projecte contempla accions per la millora de la gestió de la sureda, per millorar de la qualitat del tap de suro, per adequar els taps de suro a les necessitats específiques d'aportació d'oxigen dels vins i s’establirà un punt de trobada virtual d'oferta i demanda tecnològica entre grups d'R+D+i, empreses sureres i cellers.
És el primer projecte internacional liderat per VITEC, el Parc Tecnològic del Vi i consolida un dels àmbits de treball el d’Interacció suro-vi.
El projecte, finançat per la Unió Europea mitjançant la convocatòria INTERREG IV SUDOE, s’ha iniciat aquest  juny i té previst finalitzar el 30 de juny de 2015. El pressupost és de prop de 837.000 euros, finançats en un 75% per fons FEDER. El projecte, liderat per VITEC, compta amb la participació de la Universitat de Burdeus (UB2-ISVV), el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), el Centro Tecnológico da Cortiça de Portugal (CTCOR), l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK) i l’Associaçao Portuguesa da Cortiça (APCOR).  
Producció del 98,5% de la producció mundial de taps de suro
A l’espai SUDOE (Sud de França, Espanya i Portugal) s’hi concentra el 61,2% de la superfície mundial de sureda, el 85,6% de la producció mundial de suro i el 98,5% de la producció mundial de taps de suro. El sector surer ocupa en aquest territori a més de 100.000 persones i hi ha més de 1.000 empreses que s’hi dediquen.  La cadena surera té un client fonamental, el sector vitivinícola, que és el principal destinació dels productes surers amb alt valor afegit. Des de fa uns 20 anys, però,  el mercat del vi ha sofert importants transformacions amb l’aparició de taps alternatius (rosca, sintètics, etc.), sovint més econòmics i promoguts per països productors de vi que no disposen de suro. D’aquesta manera, la quota de mercat per als taps de suro ha disminuït fins l’actual 70% del total d'ampolles produïdes en el món, amb una pèrdua d'aproximadament 10 punts només en  la darrera dècada.
En aquest context sorgeix el projecte SUBERVIN, l’objectiu final del qual és la millora de la competitivitat, el valor afegit i el posicionament internacional del sector surer de l'espai SUDOE mitjançant un seguit d’actuacions. Es preveu una acció transversal i integrada de transferència de tecnologia, que asseguri la millora de la gestió de la sureda -mitjançant l'ús de noves tecnologies en l'operació de pela, sistemes optimitzats de repoblació forestal i mètodes optimitzats d'actuació en suredes incendiades;  es faran accions per  millorar de la qualitat del tap de suro, aportant sistemes de traçabilitat i adopció de bones pràctiques de repòs i bullit del suro; s’adequarà el tap de suro a les necessitats específiques d'aportació d'oxigen dels vins, minimitzant l'afectació d'organoclorats i demostrant l'efecte positiu sobre el vi a causa del tap de suro per aconseguir la fidelització del sector vitivinícola, i, a més, s’establirà un punt de trobada virtual d'oferta i demanda tecnològica entre grups d'R+D+i, empreses sureres i cellers que donin resposta a les demandes de coneixement de les empreses i orienti la generació de coneixement dels grups d'R+D+i.