divendres, 29 de gener de 2016

Suècia grava les ampolles pesades

Per tal de reduir els impactes del clima a causa de les ampolles de vidre utilitzades, el govern suec va aprovar la introducció d'una taxa addicional en els embalatges que té com a objectiu estimular els productors a reduir el pes de les seves ampolles de vi buides. 
Ampolles amb pes superior a 420 grams estaran subjectes a aquesta taxa, en proporció al pes excés. La reforma s'aplica a partir de la collita 2016 per als vins envellits i l'1 gener 2017 per als vins joves que es venen al monopoli.
Aquesta norma, que ara s'inicia a Suècia, és probable que es vagi implantant progressivament a diferents països. Tot i que desconeixem el valor d'aquesta nova taxa, els cellers faran bé en replantejar-se els models de les ampolles que utilitzen.